Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021 nhân dịp 8.3

Nữ Công đoàn viên Bộ Nội vụ mặc áo dài tại cơ quan. Ảnh: Thanh Tuấn – Thu Trang
Nữ Công đoàn viên Bộ Nội vụ mặc áo dài tại cơ quan. Ảnh: Thanh Tuấn – Thu Trang
Nữ Công đoàn viên Bộ Nội vụ mặc áo dài tại cơ quan. Ảnh: Thanh Tuấn – Thu Trang
Lên top