Công đoàn Bộ Nội vụ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long khắc phục hạn mặn

Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trao tặng số tiền hỗ trợ 100.000.000 đồng cho chính quyền xã Đồng Phú. Ảnh: Thanh Thủy
Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trao tặng số tiền hỗ trợ 100.000.000 đồng cho chính quyền xã Đồng Phú. Ảnh: Thanh Thủy
Ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ trao tặng số tiền hỗ trợ 100.000.000 đồng cho chính quyền xã Đồng Phú. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top