Công đoàn Bình Thuận sửa nhà cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LĐLĐ tỉnh bàn giao số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ Bình Thuận
LĐLĐ tỉnh bàn giao số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ Bình Thuận
LĐLĐ tỉnh bàn giao số tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐ Bình Thuận
Lên top