Công đoàn Bình Thuận mang “Tết sum vầy 2020” đến hàng nghìn người lao động

Đ/c Nguyễn Thị Phúc, Thường trực LĐLĐ tỉnh và đ/c Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh tặng quà cho CNLĐ tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020”.
Đ/c Nguyễn Thị Phúc, Thường trực LĐLĐ tỉnh và đ/c Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh tặng quà cho CNLĐ tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020”.
Đ/c Nguyễn Thị Phúc, Thường trực LĐLĐ tỉnh và đ/c Chủ tịch Công đoàn Các KCN tỉnh tặng quà cho CNLĐ tại Chương trình “Tết Sum vầy 2020”.
Lên top