Công đoàn Bình Thuận khen thưởng đoàn viên ở tuyến đầu chống dịch

Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho tập thể Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho tập thể Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng cho tập thể Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Lên top