Công đoàn Bình Dương mở đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của NLĐ

LĐLĐ tỉnh Bình Dương công bố đường dây nóng tiếp nhân  thông tin phản ánh về quan hệ lao động.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương công bố đường dây nóng tiếp nhân thông tin phản ánh về quan hệ lao động.
LĐLĐ tỉnh Bình Dương công bố đường dây nóng tiếp nhân thông tin phản ánh về quan hệ lao động.
Lên top