Công đoàn Bình Định: Phúc lợi nhiều hơn cho người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (phải)  trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (phải) trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc.
Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Nguyễn Mạnh Hùng (phải) trao bằng khen cho các đơn vị xuất sắc.
Lên top