Công đoàn Bình Định hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

LĐLĐ tỉnh Bình Định ký chương trình phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: X.N
LĐLĐ tỉnh Bình Định ký chương trình phối hợp, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: X.N