Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn BIDV Bắc Quảng Bình bàn giao trường mầm non cho xã nghèo