Công đoàn BIDV Bắc Quảng Bình bàn giao trường mầm non cho xã nghèo