Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh kết nạp thêm 55 đoàn viên

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nạp 55 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nạp 55 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh kết nạp 55 đoàn viên mới. Ảnh: CĐ.
Lên top