Công đoàn Báo Lao Động tặng thuốc hỗ trợ phòng chống COVID-19

Đại diện công đoàn Báo Lao Động trao thuốc cho đại diện LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Đại diện công đoàn Báo Lao Động trao thuốc cho đại diện LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Đại diện công đoàn Báo Lao Động trao thuốc cho đại diện LĐLĐ TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top