Công đoàn bảo lãnh vay vốn giúp công nhân tránh xa “tín dụng đen”

Công nhân Đồng Nai phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Đồng Nai phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Đồng Nai phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top