Công đoàn bàn giao "Mái ấm Công đoàn"

Đoàn đại biểu cùng anh Nguyễn Văn Dũng bên ngôi nhà mới xây.
Đoàn đại biểu cùng anh Nguyễn Văn Dũng bên ngôi nhà mới xây.
Đoàn đại biểu cùng anh Nguyễn Văn Dũng bên ngôi nhà mới xây.
Lên top