Công đoàn Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng

Tiết mục văn nghệ ấn tượng biểu diễn tại liên hoan.
Tiết mục văn nghệ ấn tượng biểu diễn tại liên hoan.
Tiết mục văn nghệ ấn tượng biểu diễn tại liên hoan.
Lên top