Công đoàn Bắc Ninh dấu ấn một nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng cuối, thứ 4 từ phải sang)  trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở CKCN nhân tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng cuối, thứ 4 từ phải sang) trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở CKCN nhân tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (hàng cuối, thứ 4 từ phải sang) trao quà cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn ở CKCN nhân tháng hành động Vì trẻ em năm 2016.
Lên top