Công dân hỏi - BHXH trả lời: Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng