Công chức công tác chưa đủ 6 tháng sẽ không đánh giá, xếp loại chất lượng

Lên top