Công chiếu kịch "Di sản mùa xuân" về cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Vở kịch Di sản mùa xuân do các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Hải Phòng biểu diễn. Ảnh MD
Vở kịch Di sản mùa xuân do các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Hải Phòng biểu diễn. Ảnh MD
Vở kịch Di sản mùa xuân do các nghệ sĩ Đoàn kịch nói Hải Phòng biểu diễn. Ảnh MD
Lên top