Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công bố quyết định thành lập Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma

Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma chính thức ra mắt sẽ góp phần phát huy hơn nữa giá trị công trình từ triệu tấm lòng của nhân dân cả nước.Ảnh:P.Linh
Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma chính thức ra mắt sẽ góp phần phát huy hơn nữa giá trị công trình từ triệu tấm lòng của nhân dân cả nước.Ảnh:P.Linh
Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma chính thức ra mắt sẽ góp phần phát huy hơn nữa giá trị công trình từ triệu tấm lòng của nhân dân cả nước.Ảnh:P.Linh
Lên top