Công bố Quyết định Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Mạnh Tiến
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Mạnh Tiến
Đồng chí Nguyễn Đình Khang (bên phải) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Thường. Ảnh: Mạnh Tiến
Lên top