Công bố kết quả khảo sát đời sống và tiền lương của NLĐ: Gia tăng số lao động phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ

Bữa ăn công nhân của một doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bữa ăn công nhân của một doanh nghiệp xây dựng hoạt động trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN