Con rất nhớ bố, nhưng bố cứ yên tâm làm nhiệm vụ ở Trường Sa nhé