Còn nhiều rào cản để người lao động được nhận tiền hỗ trợ

Cán bộ của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đến tận nhà người dân chi trả trợ cấp, lương hưu tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Cán bộ của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đến tận nhà người dân chi trả trợ cấp, lương hưu tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Cán bộ của Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh Quảng Ninh đến tận nhà người dân chi trả trợ cấp, lương hưu tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long. Ảnh: T.N.D
Lên top