NỢ BHXH Ở LONG AN:

Còn nhiều “bất cập”, người lao động lĩnh đủ!

Chuyện nhiều DN nợ BHXH từng được nhiều NLĐ nêu lên trong cuộc đối thoại giữa NLĐ và lãnh đạo tỉnh Long An đầu năm 2019. Ảnh: P.V
Chuyện nhiều DN nợ BHXH từng được nhiều NLĐ nêu lên trong cuộc đối thoại giữa NLĐ và lãnh đạo tỉnh Long An đầu năm 2019. Ảnh: P.V
Chuyện nhiều DN nợ BHXH từng được nhiều NLĐ nêu lên trong cuộc đối thoại giữa NLĐ và lãnh đạo tỉnh Long An đầu năm 2019. Ảnh: P.V
Lên top