Con công nhân khu công nghiệp “Vui hội Trăng rằm” do Công đoàn tổ chức