Con công nhân “khát” nhà trẻ, mẫu giáo

Trường Mầm non Vàng Anh trong Công ty Yazaki EDS Việt Nam (KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nhận giữ trẻ từ 5h30-22h tạo thuận lợi cho người lao động. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Trường Mầm non Vàng Anh trong Công ty Yazaki EDS Việt Nam (KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nhận giữ trẻ từ 5h30-22h tạo thuận lợi cho người lao động. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Trường Mầm non Vàng Anh trong Công ty Yazaki EDS Việt Nam (KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nhận giữ trẻ từ 5h30-22h tạo thuận lợi cho người lao động. Ảnh: ĐÌNH TRỌNG
Lên top