Coi trọng bồi dưỡng cả kiến thức quản lý

Tết sum vầy do cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Tết sum vầy do cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Tết sum vầy do cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top