Có vi phạm vận động dân ký vào đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ COVID-19

Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H
Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H
Chi trả tiền theo Nghi định 42 tại xã Thiệu Thành ngày 14.5. Ảnh: X.H
Lên top