Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Dệt may là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Ảnh: T.E.A
Lên top