Có tổ chức công đoàn, quan hệ lao động tại Cty dần ổn định, tiến bộ

NLĐ Chi nhánh Cty CP Thương mại và Phát triển Nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn đang hoàn thiện sản phẩm tai nghe điện thoại. Ảnh: CĐ Cty
NLĐ Chi nhánh Cty CP Thương mại và Phát triển Nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn đang hoàn thiện sản phẩm tai nghe điện thoại. Ảnh: CĐ Cty
NLĐ Chi nhánh Cty CP Thương mại và Phát triển Nền móng Hồ Bắc Bắc Kạn đang hoàn thiện sản phẩm tai nghe điện thoại. Ảnh: CĐ Cty

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM