Có tình trạng công nhân “3 tại chỗ”, còn chủ doanh nghiệp đi về hàng ngày

Nhiều công ty thực hiện phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày. Ảnh: CĐCT
Nhiều công ty thực hiện phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày. Ảnh: CĐCT
Nhiều công ty thực hiện phát khẩu trang cho công nhân hàng ngày. Ảnh: CĐCT
Lên top