Có thể xem xét kiến nghị tăng lương tối thiểu vùng năm 2021

Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hằng năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hằng năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Nghiên cứu đề xuất tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 1.7 hằng năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top