Có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương qua tin nhắn?

Lên top