Có thể miễn, giảm thuế thu nhập cao để giữ chân thợ lò

Thợ lò được coi là một trong những nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Ảnh: ngọc duy
Thợ lò được coi là một trong những nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Ảnh: ngọc duy
Thợ lò được coi là một trong những nghề nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Ảnh: ngọc duy
Lên top