Cơ quan Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017