Cơ quan "thưởng" Tết 40 nghìn đồng là đúng quy định?

Thư viện tỉnh Nghệ An, nơi có tiền "thưởng" Tết thấp kỷ lục. Ảnh: PV
Thư viện tỉnh Nghệ An, nơi có tiền "thưởng" Tết thấp kỷ lục. Ảnh: PV
Thư viện tỉnh Nghệ An, nơi có tiền "thưởng" Tết thấp kỷ lục. Ảnh: PV
Lên top