Cơ quan nào sẽ xác định mức sống tối thiểu?

Với đồng lương ít ỏi, CNLĐ vẫn phải chắt bóp từng đồng mỗi khi ra chợ mua thực phẩm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Với đồng lương ít ỏi, CNLĐ vẫn phải chắt bóp từng đồng mỗi khi ra chợ mua thực phẩm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Với đồng lương ít ỏi, CNLĐ vẫn phải chắt bóp từng đồng mỗi khi ra chợ mua thực phẩm. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top