Cơ quan LĐLĐ tỉnh Lào Cai:​ Gặp mặt chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động