Cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tổ chức sinh hoạt định kỳ tháo gỡ khó khăn

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Văn phòng LĐLĐ tỉnh Bình Thuận
Lên top