Nghịch lý cung - cầu lao động: Thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu

Cơ quan kết nối cung - cầu lao động chưa hiệu quả!

Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Tạ Quang
Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Tạ Quang
Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ LĐTBXH). Ảnh: Tạ Quang
Lên top