Các vụ án về gian lận bảo hiểm:

Cơ quan bảo hiểm xã hội tham gia với tư cách nào?

Liên ngành của Hà Nội trong đó có BHXH thành phố, Công an, LĐLĐ... làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an. Ảnh: H.A
Liên ngành của Hà Nội trong đó có BHXH thành phố, Công an, LĐLĐ... làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an. Ảnh: H.A
Liên ngành của Hà Nội trong đó có BHXH thành phố, Công an, LĐLĐ... làm việc với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH kéo dài, trước khi chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an. Ảnh: H.A
Lên top