Cơ quan báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh:VL
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh:VL
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh:VL
Lên top