Có nên quy định lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc?

Đồng chí Đỗ Đức Thiệm - Trưởng ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Đồng chí Đỗ Đức Thiệm - Trưởng ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Đồng chí Đỗ Đức Thiệm - Trưởng ban Chính sách - Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Lên top