Có một nghiệp đoàn nghề cá ở giữa biển khơi

Ông Nguyễn Quốc Chinh (ngồi) liên lạc với tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa qua máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Quốc Chinh (ngồi) liên lạc với tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa qua máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Quốc Chinh (ngồi) liên lạc với tàu cá ở vùng biển Hoàng Sa qua máy Icom của tổ chức Công đoàn trao tặng. Ảnh: P.V
Lên top