Nhà ở thuộc thiết chế công đoàn:

Cơ hội “vàng” cho hàng triệu cho đoàn viên và người lao động

Với các thiết chế công đoàn, đoàn viên, người lao động sẽ không còn phải ở trong những căn phòng trọ tồi tàn, kém chất lượng và không đảm bảo sức khỏe.Ảnh minh họa: H.A
Với các thiết chế công đoàn, đoàn viên, người lao động sẽ không còn phải ở trong những căn phòng trọ tồi tàn, kém chất lượng và không đảm bảo sức khỏe.Ảnh minh họa: H.A
Với các thiết chế công đoàn, đoàn viên, người lao động sẽ không còn phải ở trong những căn phòng trọ tồi tàn, kém chất lượng và không đảm bảo sức khỏe.Ảnh minh họa: H.A
Lên top