Gia nhập EVFTA và CPTPP:

Cơ hội hiện đại hoá hệ thống pháp luật lao động và quan hệ lao động

Thoả ước lao động tập thể là một trong những căn cứ để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Thoả ước lao động tập thể là một trong những căn cứ để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Thoả ước lao động tập thể là một trong những căn cứ để bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động. Ảnh minh hoạ: T.E.A
Lên top