Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơ hội để “xốc” lại lĩnh vực đào tạo nghề