Có hay không việc Cty Hàm Long sửa thời hạn hợp đồng lao động để khỏi phải bồi thường?