CUỘC THI “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Cô giáo Hoa ở thung lũng Chim Bay

Các em vui mừng khi nhận những món quà của cô giáo Hoa “xin”. Ảnh: T.H
Các em vui mừng khi nhận những món quà của cô giáo Hoa “xin”. Ảnh: T.H
Các em vui mừng khi nhận những món quà của cô giáo Hoa “xin”. Ảnh: T.H
Lên top