CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM:

Cố gắng giảm tai nạn lao động trong công nhân lao động

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐVN, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ấn nút phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh LĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐVN, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ấn nút phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh LĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng LĐLĐVN, CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam ấn nút phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh LĐ năm 2019. Ảnh: H.A
Lên top